در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رئیس جمهور آمریکا جهان را به سوی جنگ جهانی می کشاند