در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رئیسی قطعا نمی تواند لیدر اصولگرایان باشد / او باید به نفع قالیباف کنار می رفت/ اگر رئیسی کنار می رفت، پایداری ها منزوی می شدند / پایداری را در جریان شکست اخیر مقصر می دانم / ذهن بچه های پایداری متاثر از جهت گیری های احمدی نژاد است / جریان اصولگرا مدتی است به تفکر آیت الله مصباح انتقاد جدی دارد / پایداری ها مصباح را به سیاست کشاندند / دفاع از تتلو به رئیسی نمی خورد، خیلی کار ناپخته ای کردند / آیت الله یزدی نباید کنار رئیسی می نشست؛ این کار غلط بود