در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رفع مشکلات قشر محروم ازمهمترین تکالیف مسئولان در جامعه اسلامی است