در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رفتنم از پرسپولیس تصمیم حرفه ای بود/ با قلبم برای پرسپولیس بازی کردم