فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رقابت با بخش خصوصی را کنار بگذاریم/ برای استفاده از مدیران کارآمد در خودروسازی‌ها پنبه در گوش گذاشته