در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رهبر «اهل حق» به اتهامات اردوغان پاسخ داد