در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

روش روحانی مشابه روش بنی‌صدر است/ بعید نیست مردم همان رفتاری را با روحانی داشته باشند که با بنی‌صدر کردند