در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

روحانیت ضربه‌های مهلکی بر دشمنان وارد کرده است / پیوند روحانیت با فطرت مردم