در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

روسیه تولید نفت خود را کاهش می دهد