در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

روسیه: هنوز دو درصد سوریه تحت کنترل داعش است