در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

روند کاهش محبوبیت ترامپ همچنان ادامه دارد