در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رویترز: تیم ترامپ در ایام انتخابات 18 بار با روسیه تماس برقرار کرده بود