در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

رییس ستاد انتخابات کرمان: کمبود تعرفه ای در استان کرمان وجود ندارد