فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

زمینى است كه برخى از مردم مى ‏گویند ملك جدّ بنده است و برخى دیگر مى‏ گویند یك بار جدّ من در آن تصرّف زراعتى نموده است، اكنون طبقات وارث آن را فروخته ‏اند و سهم الإرث مرا فرستاده ‏اند، چون ملكیّت جدّم براى من مشكوك است تكلیف مرا بیان فرمائید؟