فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

زنى مرحوم شده است و هیچ كس را ندارد جز یك فرزند ذكور از یك خواهر و شش فرزند (سه برادر و سه خواهر) از یك خواهر دیگرش (هر دو خواهرش هم فوت كرده ‏اند) سهم إرث هر كدام از این افراد از زن مرحومه چقدر مى ‏باشد؟