در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سال 95 چه دستاوردهایی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به همراه داشت