در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سامپائولی: ویدال عاشق نوشیدن مشروبات الکلی است و کنترلی روی این موضوع ندارد!