در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سدهای بافت و سیرجان سرریز شدند/گردشگران فاصله مطمئنه با رودخانه را رعایت کنند