در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سر پل ذهاب ، سه روز پس از زلزله