در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سرانجام شمشیرساز معروف داعش | شمشیر گردن صاحبش را زد !