در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سرباز یاغی پادگان آبیک موقع خواب همکارانش را به رگبار بست