در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سردار جزایری: آمریکا، ناقض اصلی حقوق بشر و حامی تروریست است