در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سرمایه‌گذاری خارجی‌ مشروط به انتقال 70 درصد تکنولوژی به کشور است