در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سفر ترامپ به منطقه برای ایجاد گروه تروریستی جدید