در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سفیر پیشین انگلیس در آمریکا: ادعای دست داشتن لندن در شنود مکالمات ترامپ احمقانه است