در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سقوط مرد سالخورده از طبقه سوم یک ساختمان