در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سوالات استخدامی شرکت گاز سال 1385-شیمی کاربردی(درس شیمی صنعتی،محاسبات،تصفیه،اصول صنایه شیمیایی)