در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سیلی محکم ایتالیا به اسرائیل؛ جنبش تحریم علیه اسرائیل گسترده تر می‌شود