در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

سیل در شهرستان کازرون فارس ۱۹۰ گوسفند را تلف کرد