فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شخصى جنسى را به قیمتى خریده و آن جنس بعد از مدّتى كه در فروشگاه مانده گرانتر شده است. از آن مرجع گرامى خواهشمندم بفرمائید كه آیا آن جنس را به قیمت قبلى یا اینكه به قیمت روز باید بفروش برساند؟