در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شخصى قبل از شهادتش برادر كوچكتر خود را وكیل خویش قرار داده، همسر شهید نیز داراى فرزند نمى‏ باشد، هم اكنون پس از شهادت ایشان مشكلاتى پیش آمده. لطفا بیان فرمائید لباسهائى كه داماد براى زنش آورده (مقدارى را پوشیده و مقدارى را دست نزده) و نیز لباسهائى كه از طرف عروس به داماد داده شده تكلیفش چیست؟