فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شخصى مصارفى را معیّن نموده كه از ثلث مالش خرج شود، پس از انجام تمام موارد وصیّت مقدارى از ثلث باقى مانده آیا این مقدار باقى مانده از "ثلث" جزء ما ترك محسوب مى‏ شود و به ورثه مى‏ رسد یا خیر؟