در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شروع با دربی تلخ و پایان با اعتصاب و دعوا/سالی که«پدر»رفت