در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شما موافق برکناری آخوندی هستید یا ابقا؟