در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شمخانی: شاید انشقاق کردستان ظاهرا جذاب باشد اما موجب انزوا و تضعیف کردستان می‌شود