در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شنیدم مادرم رفتارهای کثیفی دارد خانه را آتش زدم تا همه بمیریم و…|مادر زنده ماند و بقیه مردند+عکس