در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شورای نگهبان تحت تاثیر فشارها و تهدیدها قرار نمی‌گیرد/ از مواضع مان عدول نمی‌کنیم