در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شوره زارهای روان کویر قم/دریاچه‌هایی با طعم نمک