ضد ریزش مو - توصیه شده-ضد ریزش مو - توصیه شده
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شوهر و فرزندانم در زلزله كشته شده ‏اند و معلوم نیست آیا فرزندان قبل از پدر كشته شده‏ اند یا پدر قبل از بچّه‏ ها. آیا أموال متوفّى (شوهرم) به برادرش تعلّق دارد یا به اینجانب، و سهم اینجانب از أموال شوهرم به چه میزان خواهد بود؟