فروشگاه اینترنتی مدیسه
در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

شوهرى فوت كرده، دو فرزند صغیر، زن، و پدر و مادرش ورثه او مى ‏باشند. آیا هدایائى كه از طرف بستگان زوجه در زمان ازدواج براى زوجه آورده شده متعلّق به زوجه مى ‏باشد یا جزء أموال شوهر است؟