در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

صدها شهرک نشین وارد وارد محیط قبر یوسف در شهر نابلس فلسطین شدند