در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

صحنه هایی از شکافته شدن پیکره کوه در زلزله کرمانشاه