در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

طعنه محمدهاشمی به قالیباف:وقتی چند دلال دور خودت جمع کنی که در زمان انتخابات به کمکت بیایند...