در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

طلائى كه از طرف همسر شهید به شهید داده شده (طلاى سفید) حكمش چیست؟