در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عاشق طنز هستم/ مدتی است یک روز هم خانه نیستم