در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عاقبت افرادی که خداوند را متهم می‌کنند