در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عربستان تهدید کرد که به کشورهای آفریقایی ویزای حج صادر نمی کند