در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

عضو ارشد کنگره آمریکا: نباید با ضرب الاجل های غیرقابل اجرا به دیگر کشورها زورگویی کرد