در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

علت این كه برای اموات نماز خوانده می شود چیست؟ و چرا در نماز میت طهارت لازم نیست و مانند دیگر نمازها سجده و ركوع ندارد؟