در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

علت خاموشی قسمتی از تهران مشخص شد